Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia świadczenie usług cateringowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 2024 roku 18-12-2023 Udostępniony przez: Ewelina Maj Odsłon: 22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego dot. dowozu i odwozu uczestników zajęć ŚDS w 2024 08-12-2023 Udostępniony przez: Ewelina Maj Odsłon: 22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia świadczenie usług cateringowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy 18-12-2022 Udostępniony przez: Katarzyna Marciniak Odsłon: 55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania cenowego - dowóz na zajęcia i odwóz po zajęciach uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie 18-12-2022 Udostępniony przez: Katarzyna Marciniak Odsłon: 56
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. realizacji zamówienia publicznego obejmującego dowóz na zajęcia i odwóz po zajęciach uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie 23-12-2021 Udostępniony przez: Katarzyna Marciniak Odsłon: 64
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00zł - świadczenie usług cateringowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie 15-12-2021 Udostępniony przez: Katarzyna Marciniak Odsłon: 69
Unieważnienie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00zł netto, obejmującego dowóz na zajęcia i odwóz po zajęciach uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 07-12-2021 Udostępniony przez: Katarzyna Marciniak Odsłon: 64
Dostarczenie artykułów spożywczych - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 22-10-2021 Udostępniony przez: Ewelina Maj Odsłon: 66