zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania ZWA

z dnia 2 stycznia 2024r.

w sprawie: wprowadzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie na rok 2024.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w ŚDS

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętego okresu rozliczeniowego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 10 listopada 2023r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, w zamian za święta przypadające w soboty w 2023 roku.

z dnia 2 listopada 2023r.

w sprawie upoważnienia pracowników do dokonywania potwierdzenia obecności uczestników swoim podpisem

z dnia 2 listopada 2023r.

zmieniające Zarządzenie Nr ŚDS.0133.7.2023 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie z dnia 17 kwietnia 2023 w sprawie powołania Zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 1 września 2023r.

w sprawie wprowadzenia dokumentów dotyczących pracy zdalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 7 czerwca 2023r.

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentacji zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników

 

z dnia 24 kwietnia 2023

w sprawie upoważnienia pracowników do dokonywania potwierdzenia obecności uczestników swoim podpisem

z dnia 17 kwietnia 2023

zmieniające Zarządzenie nr ŚDS.0133.06.2022 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. świętego Jana Pawła II w Międzychodzie z dnia 09.09.2022 w sprawie powołania Zespołu wspierająco- aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 13 kwietnia 2023r.

w sprawie wprowadzenia Procedur określających zasady postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 12 kwietnia 2023r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczania budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

z dnia 17 marca 2023r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie oraz ustalenia zasad publikacji
i aktualizacji danych

z dnia 1 marca 2023r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie do prowadzenia zakładowej składnicy akt.

z dnia 1 lutego 2023r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii dokumentów przedłożonych do akt osobowych przez kandydatów do pracy i pracowników oraz dokumentów dokumentacji indywidualnej uczestnika przedkładanych przez uczestników zajęć.

Zarządzenie nr ŚDS.0133.1.2023r.

w sprawie wprowadzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Janas Pawła II w Międzychodzie na rok 2023