WYMAGANE DOKUMENTY:
• zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
(o występujących zaburzeniach psychicznych)-> w załącznikach poniżej
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,->w załącznikach poniżej
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Aby zostać uczestnikiem zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie należy:
Skontaktować się osobiście lub telefonicznie z naszym ośrodkiem celem umówienia się na rozmowę. Po przeprowadzonej rozmowie (wstępnej kwalifikacji) osoba zainteresowana zgłasza się do pracownika socjalnego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. W Ośrodku Pomocy Społecznej składa wniosek o przyjęcie do ŚDS oraz komplet niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną kierującą do ośrodka. W przypadku osoby, które są przyjmowane po raz pierwszy do ŚDS decyzja administracyjna wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,który konieczny jest do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco--aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zaswiadczenie lekarza psychiatry pdf 138.84 KB Super User
zaświadczenie lekarza rodzinnego pdf 117.70 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 wrzesień 2021 08:45 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 09:09 Super User