Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników

1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, ul. Teresy Remiszewskiej 4, 64-400 Międzychód (ŚDS). Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ŚDS oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych: Piotr Sowa. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
Zawarcie kontraktu o świadczenie usług Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresowej oceny wyników Prowadzenie dokumentacji indywidualnej – Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z p.24 Rozporządzenia Ministra i Pracy Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości.
Rozliczanie wydawanych posiłków Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków( Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46, p. 6.2).

Organizacja przejazdów, wyjazdów i wydarzeń Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi(art. 6. lit. e) RODO).
Świadczenia zdrowotne rehabilitacyjne oraz opieka pielęgniarska.
Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust.2. lit h) RODO) realizowanej w związku z Rozporządzeniem Ministra i Pracy Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego, Ośrodkowi Pomocy Społecznej lub innym podmioty uprawionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dane zostały powierzone dostawcom usług IT oraz hostingu poczty elektronicznej. Dane mogą zostać udostępnione opiekunom Uczestnika.
4. Czas przechowywania danych
Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Usługobiorcy przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, zgodnie z obowiązującą w ŚDS instrukcją kancelaryjną – nie dłużej niż 25 lat. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.
5. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.
6. Państwa prawa
W związku z tym, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku, jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
klauzula_uczestnik pdf 66.09 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 08:56 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 08:56 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 08:57 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 08:58 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 09:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 wrzesień 2021 22:55 Super User